czwartek, 2 kwietnia 2009

Tabelvortoj en Esperanto

Tabelvortoj – aŭ korelativoj – estas aro de tre ofte uzataj pronomoj: substantivaj, adjektivaj kaj adverbaj. Oni povas prezenti ilin “matematike” en tabelo. Ĉi-sube estas tabelo kun ĉiuj 45 vortoj – kun polaj priskriboj.

 

 

pytające-względne

wskazujące

upowszechniające

nieokreślone

przeczące

zaimki rzeczowne

osoba

kiu
kto, który

tiu
tamten

ĉiu
każdy

iu
ktoś, jakiś

neniu
nikt, żaden

przedmiot

kio

co

tio
tamto

ĉio
wszystko

io
coś

nenio
nic

zaimki przymiotne

cecha

kia
jaki

tia
taki

ĉia
wszelki

ia
jakikolwiek

nenia

żaden

przynależność

kies

czyj, którego

ties
tego

ĉies
każdego

ies
czyjś

nenies
niczyj

zaimki przysłowne

miejsce

kie
gdzie

tie
tam

ĉie
wszędzie

ie
gdzieś

nenie
nigdzie

sposób

kiel
jak, w jaki sposób

tiel
tak

ĉiel
wszelkim
sposobem

iel
jakoś

neniel
w żaden sposób

czas

kiam
gdy, kiedy

tiam
wtedy

ĉiam
zawsze

iam
kiedyś, kiedykolwiek

neniam
nigdy

ilość

kiom

ile

tiom
tyle

ĉiom
wszelka ilość

iom
trochę, nieco

neniom
żadna ilość

przyczyna

kial
dlaczego

tial
dlatego

ĉial
z każdego powodu

ial
dlaczegoś

nenial
z żadnego powodu

Multaj kritikis la “inventaĵon” de Zamenhof, tamen ŝajnas al mi, ke oni povas rapide alkutimiĝi al iom stranga formo de tiuj ĉi vortoj kaj oni facile enmemorigas ilin. Post kelka tempo la tabelvortoj estas tute naturaj kaj vekas neniajn kontraŭdirojn. Oni devas nur iomete ekzerci ilian uzadon.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz